13 خط برای زندگی(گابریل گارسیا مارکز)

١-دوست دارم نه به خاطر شخصیت تو بلکه به خاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا میکنم

٢-هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد وکسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود.

٣-اگر کسی تو را آنطور که دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

۴-دوست واقعی کسیست که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

۵-بدترین شکل دلتنگی برای کسی ان است که در کنار او باشی وبدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

۶هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

٧-تو ممکن است درتمام دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی از افراد تمام دنیا هستی.

٨-هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگزراند نگزران.

٩-شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را .به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکر گذار باشی.

١٠-به چیزی که گذشت غم مخور به انچه پس از آن آمد لبخند بزن.

١١-همیشه افرادی هستند که تو را میازارند.با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را ازرده دوباره اعتماد نکنی.

١٢-خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمعن باش که خود را میشناسی قبل از انکه شخص دیگری رابشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

١٣-زیاد از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق میافتد که انتظارش را نداری.

نویسنده:stormboy

/ 0 نظر / 61 بازدید