همینجوری

خدمت همه یه بچه باها لا عرض شود که.......

چی میگفتم؟

اها.

تا حالا شده یه نفرررررررررررررررررررررر تو روزه روشن به تون بگه الان شبه؟

نه تو بگو.

اخ اخ اخ اخ اره.

یه آشنا.

اقا   جونوم واستون بگه هی به ما.

آره به ما

 مگه ما چمونه     ها.

بگذریم.

هی به ما میگفت تو داری درباره یه من اشتباه میکنی.

اخه میدونید چیه؟

اون تو خیاله سر خوشه خودش خیال میکنه داره همه رو گول میزنه .

اینقد جو گیر میشدا خودش خودشم گول میزد.

نه که همش با  تلو  وبو  میییییل سرو کار داشت حسسش از کار اوفتاده بود.

اشنایه خوبیه.

هی بهش میگفتم آخه مخ لس

با ما هم بله؟

اما انگار نه انگار.

البت میدونید چیه؟

نه چیه.

الانم فک میکنه من از هیچ چی خبر نداشتمو نررررررررررررررم.

جونه داداش بد فک میکنه ها.شوما باورنکنید.

اینم بگیما .

خیییییییییییلی رفیق بازه.ا

اما همش تو رفاقت سواری میده.

البت ده برابرش ما رو سوار شودا.

همین هفته یه پیش دیکس صفه مونو تعویظ کردیم.

اما این کمر که دیگه کمر نشد واس ما.

بی خیال با.

دلبرمه ها.

خییییییییییلی میخامش.

هو .

هو.

یارو .

من؟

اره تو  به چی دازی نگا میکنی؟

چشتو درویش کن  بی نام.......).

از رانندگیش براتون بگم.

اقا اولش گفت ما شوماخریم.

البت آخر شوما (خر)بود.

هه

یارو اشناهه ها فرقه کلاجو ترموزم نمیدونستا.

یکو با سه اشتباه میگرفت.

بعدم هی هی هی دلیل میاوورد که الان اینطوریمو الان اونطوریم.

اقایی که شوما باشید

بغض خندمون ترکید

اونوقتم همه چیو انداخت تقصیره ماشینه بد بختو قاطی کرد.

اقا

اقا

قاطی که می کردآ

اوه اوه اوه

با سه تا کولونی زنبور گاویم نمیشد بخوریش

یارو اها ببخشین اشناهه فکر میکرد عقل کلله

اما به عقل جزء بیشتر شبیه بود.

آخ

آخ

آخ

واسسا

یه چیز مونده

اووول نظراتشو میداد

بیدا دوگولش آن میشد

خووووووب اینم یه نوعه  منحصر به کلله دیگه.

این اشنا هه؟

((((وقتی از ته قلبش بی ریا میخندیدا*چشمایه پر از اشکش مثل ماه شب چهارده برق میزد)))).

این آخریه رو جدی گفتم.

/ 0 نظر / 25 بازدید