اس ام اس

ی ن م ب ل ق ر د ه ش ی م هزیاد زور نزن برعکس بخون

گه یه روز یه نفر لگد زد بهت ناراحت نشو آخه تو خیلیتوپی

جاده خوشبختی تقریبا همیشه مسدود است؛ لطفاً کمیحوصله کنید تا به مقصد برسید

قصه ی عشق من و تو به قشنگیخیاله
من و تو ماهی و آبیم که جداییمون محاله انواع بوس:
۱/
بوس صورت : دوست داشتن
۲/
بوس پیشانی : آرامش
۳/
بازو‌ : شوخی کردن
۴/
لب : عاشق بودن
۵/
گردن : نیاز داشتن
تو کدومشو به من میدی ؟

بگم سلام دلمیگیره
بگم علیک دل میمیره
فقط میگم دوست دارم
اینجور دل آروم میگیره

آتشی که عشقروشن می کند بسیار بیشتر از سردی و خاموشی ای است که تنفر به بار می آورد و من هرگزنمی توانم کسی را که به او لبخند نزده ام از ته دل دوست داشته باشم

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد ؛
خبرم کن
بهت قول نمیدم که
میخندونمت
.
ولی می تونم باهاتگریه کنماگه یه روز خواستی در بری
حتماًخبرم کن
،قول نمیدم که ازت بخوام وایسی
.
اما می تونم باهات بیام
 
اما
اگه یه روز سراغم رو گرفتی
و خبری نشد
سریع به دیدنم بیا
احتمالاً بهت احتیاج دارم

روز اول شوخیشوخی جدی شد شوخی ترین جدی عمرم دوست داشتن تو بود و جدی ترین شوخی عمرم از دستدادن تو

 

/ 0 نظر / 24 بازدید