ی ن م ب ل ق ر د ه ش ی م ه زیاد زور نزن  برعکس بخون

گه یه روز یه نفر لگد زد بهت ناراحت نشو آخه تو خیلی توپی

جاده خوشبختی تقریبا همیشه مسدود است؛ لطفاً کمی حوصله کنید تا به مقصد برسید

قصه ی عشق من و تو به قشنگی خیاله
من و تو ماهی و آبیم که جداییمون محاله   انواع بوس:
۱/
بوس صورت : دوست داشتن
۲/
بوس پیشانی : آرامش
۳/
بازو‌ : شوخی کردن
۴/
لب : عاشق بودن
۵/
گردن : نیاز داشتن
تو کدومشو به من میدی ؟

بگم سلام دل میگیره
بگم علیک دل میمیره
فقط میگم دوست دارم
اینجور دل آروم میگیره

آتشی که عشق روشن می کند بسیار بیشتر از سردی و خاموشی ای است که تنفر به بار می آورد و من هرگز نمی توانم کسی را که به او لبخند نزده ام از ته دل دوست داشته باشم

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد ؛
خبرم کن
بهت قول نمیدم که
میخندونمت
.
ولی می تونم باهات گریه کنم اگه یه روز خواستی در بری
حتماً خبرم کن
،قول نمیدم که ازت بخوام وایسی
.
اما می تونم باهات بیام
 
اما
اگه یه روز سراغم رو گرفتی
و خبری نشد
سریع به دیدنم بیا
احتمالاً بهت احتیاج دارم

روز اول شوخی شوخی جدی شد شوخی ترین جدی عمرم دوست داشتن تو بود و جدی ترین شوخی عمرم از دست دادن تو