اینارو ببین اینقدر به عشق هم مشغول بودن مرگ خودشون رو نفهمیدن

 

 

بدون شرح...

 

 

به خودش زحمت نمیده بره طبقه بالا آخه این چه جور دوست داشتنه؟؟؟؟