خواستگاری معمولا با مراسم خاصی همراه است که پسر بهمراه خانواده و بزرگان خود برای دیدن و پسندیدن و صحبتهای جانبی به خانه دختر میرود معمولا صحبتها ی مهم در مورد مهریه هم ممکن است مطرح شود .
ویا در مراسمی به اسم بله برون این صحبتها انجام میشود .
نکات مهمی که باید مورد توجه دوستان باشد این است که رفتار و اتفاقات این روزهایی که طبیعتا هنوز چیزی رسمی نشده از نظر قانونی و اتفاقاتی که بعدا ممکن است بیفتد خیلی مهم است .
در مورد شناخت و تحقیق لازم است در بحثهای مبسوط بعدا صحبت شود ولی در مورد رسوم و قراردادها در اینجا چیزهایی مینویسم .
در مورد تعیین مهریه باید دقت شود و مرد که میخواهد مهریه تعیین شده را بپذیرد قبل از حضور در مراسم قصد و منطق خود را در مورد پرداخت مهریه مشخص کند .
میخواهد مهریه کم یا زیاد باشد ، میخواهد یکجا یا بصورت اقساط بپردازد و یا نه اصلا قصد دادن ندارد .بنابر این با اراده مشخص و محکم در این راه پا بگذارید .
به این نکته توجه کنید که صحبتهای خانواده دختر مبنی بر اینکه قصد دادن و گرفتن نیست هیچ وجهه قانونی ندارد و در صورت ثبت ارزش قانونی پیدا میکند .
در صورت تصمیم و توافق در مورد مهریه میتوان در برگه توافقنامه ثبت کرد و نوشت بر سر مهریه به میزان فلان اندازه توافق شد که بصورت عندالمطالبه یا بصورت عند الاستطاعه و یا بصورت اقساط و یا هر چیز دیگری که توافق شد پرداخت شود .
بدیهیست اگر توافق بر سر شرایط خاصی صورت گرفت حتماً باید آن شرایط در سند عقد منعکس شود وگرنه اعتبار سند از توافقات قبل از عقد بیشتر میباشد .
در صورتی که خانواده دختر مهریه بالا پیشنهاد میکنند و عنوان میشود کی داده کی گرفته فقط لازم است در توافقنامه و سند عقد عنوان شود مهریه عند الاستطاعه یعنی در صورت تمکن و دارایی مرد قابل در یافت می باشد و بخاطر نداشتن پول مرد درگیر زندان و درگیریهای زیاد دیگر نشود و بر سر حق حبس زن دچار گرفتاری و مصیبت نشود .مورد دیگر این است که توافقاتی در مورد مراسم و خرجهایی که بعهده داماد است باید ثبت شود چون همین موارد میتواند باعث ایجاد مشکلات فراوان و درگیری شود وقتی توافق شود زمان عقد و یا عروسی چه زمانیست و مرد ملزم است چه خرجهایی را بر عهده بگیرد امکان بروز مشکلات بعدی کمتر میشود .که این توافقنامه باید به امضای پسر و دختر و اعضای حاضر از خانواده های آنها برسد .
درمورد آشنایی قبل از عقد و زندگی مشترک پیشنهاد میکنم سه تا شش ماه بدون عقد بوسیله راهکارهای شرعی مختلف رفت و آمد و آشنایی لازم صورت پذیرد .
درمورد امضای سیاهه جهیزیه زن باید دقت شود این جهیزیه تا آخر عمر زن بعنوان امانت در نزد مرد نگهداری میشود و در صورتی که در خانه مشترک برای آن اتفاقی بیفتد مرد ملزم به تهیه و پرداخت آن به زن میباشد بنابر این جهیزیه زن شاید موقع صلح و صفا کمک حال زندگی مشترک باشد ولی در صورت ایجاد مشکل مرد علاوه برحقوق دیگر زن مجبور به بازگرداندن عین جهیزیه یا پرداخت قیمت آن میباشد .
پس موقع امضاء آن باید دقت داشته باشید که موارد مذکور در جهیزیه دختر وجود دارد
اصلاً بنظر من جنسی که مرد برای زندگی خود تهیه میکند از جهت تامین آرامش زندگی موثر تر خواهد بود تا گرفتن جهیزیه و چنانچه میدانید طبق قانون زن ملزم به آوردن امکانات به خانه شوهر نیست و مرد ملزم است طبق ماده 1107 قانون مدنی ((ماده 1۱07- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . )) لوازم و مایحتاج زندگی را برای زندگی مشترک فراهم کند و این موارد قسمتی از نفقه زن می باشد .